top of page

ÜSLÜ İFADELER

a bir tam sayı, n bir doğal sayı olmak üzere n tane a’nın çarpımı,  şeklinde gösterilir.

 

 

 

 

 

Üslü İfadeler İle İlgili Bazı Kurallar

*Sıfırdan farklı bir tam sayının sıfırıncı kuvveti daima 1’dir.

Örnek:

     

*Üssü 1 olan sayılar kendisine eşittir.

Örnek:

     

 

*Pozitif tam sayıların çift ve tek üstlerinde sonuç pozitiftir.

Örnek:

             

 

 Negatif tam sayıların çift üstlerinde sonuç pozitif tek üstlerinde negatiftir.

(Çift üslerinde pozitif olması için üs ile taban arasında parantez olmalıdır.)

 

Örnek:

       

*Üs (-) ise bu çarpanlara göre tersi anlamındadır. Tabandaki sayının çarpmaya göre tersi alındıktan sonra üssü alınır.

Örnek:

 

Örnek:

(Bu örnekte az önce yaptığımız işlemin tersini düşünmeliyiz. 6 sayısı paydadan paya geçerken üssü negatif değer aldı.)

 

 

*Üssün üssü çarpılır

Örnek:

 

 

 

 

 

Üslü İfadeler İle ÇARPMA-BÖLME

 

1)ÇARPMA

Üslü ifadelerle çarpma işlemi yapılırken eğer;

>Tabanlar aynı üsler farklı ise sonuçta taban aynen yazılır, üsler toplanır.

Örnek:

 

 

 

 

 

 

 

>Tabanlar farklı üsler aynı ise sonuçta tabanlar çarpılır, üstler aynen kalır.

Örnek:

 

 

 

 

 

Çapa 1
Çapa 2

2)Bölme

Üslü ifadelerle bölme işlemi yapılırken eğer;

>Tabanlar aynı, üsler farklı ise sonuçta üsler çıkarılır, taban aynen yazılır.

Örnek:

 

 

 

Not: Eğer çıkarılması gereken üs negatif tam sayı ise işaret değiştirmesi gerektiğini unutmamalıyız.

 

Örnek 

 

 

>Tabanlar farklı, üsler aynı ise sonuçta tabanlar bölünür, üsler aynı kalır.

Örnek:

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bölmede ve çarpmada eğer hem tabanlar eşit hem de üsler eşitse tabanlar aynen kalır üstler arasında işlemler yapılır.

Örnek:

 

 

Örnek:

 

Bölmede ve çarpmada eğer hem tabanlar hem de üsler eşit değilse tabanlar en küçük tabana benzetilerek işlem yapılır.

Örnek:

Çözüm:

Çapa 3

10’un Pozitif ve Negatif Tam Sayı Kuvvetleri ve Bilimsel Gösterimler

  1. 10’un Pozitif ve Negatif Tam Sayı Kuvvetleri

>Pozitif Kuvvetleri

                             

Örnek:

 

 

>Negatif Kuvvetleri

 

 

Örnek:

 

>10’un Kuvvetleri İle Çözümleme

Örnek:

268,174 sayısını 10’un kuvvetleri şeklinde çözümleyelim.

Çözüm:

 

Not: Ondalık sayıları 10’un kuvvetleri şeklinde gösterirken virgül (,) sola kaydırılırsa 10’un üzerindeki kuvvet artar.

Sağa kaydırılırsa 10’un üzerindeki kuvvet azalır.

 

 

 

 

 

 

 

Örnek:  

Çapa 4

2.Bilimsel Gösterimler

Sayı 10’dan küçük ve 1 den büyük veya eşit olacak şekilde 10’un kuvvetleri ile yazılır.

1 ≤ sayı < 10

 

Örnek:

 369 sayısının bilimsel gösterimini bulalım,

Çözüm:

369 sayısı 1’e eşit veya 1’den büyük; 10’dan küçük olacak şekilde göstermek için 3,69 şeklinde yazılır.

Örnek:

Çapa 5

Yukarıda bazı varlıkların ağırlıkları ve ağırlıklarının bilimsel gösterimleri verilmiştir.

Buna göre, hangi varlığın ağırlığının bilimsel gösterimi yanlış yazılmıştır?

Çözüm:

bottom of page