IŞIK VE SES - 1

 

1)Işığın Kırılması:

Işığın yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan bir başka saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir.

Işığın kırılması olayında iki farklı saydam ortamı ayıran çizgiye yüzey, bu yüzeye çizilen hayali dik doğruya ise yüzeyin normali adı verilir.

Normal doğrusu ışık kırılırken oluşan açıları belirler.

Yüzeye gönderilen ışına gelen ışın, diğer ortam kırılarak geçen ışına ise kırılan ışın adı verilir.

Gelen ışın ile normal doğrusu arasında oluşan açıya gelme açısı, kırılan ışın ile normal doğrusu arasında oluşan açıya kırılma açısı denir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

Ortam değiştiren ışınların doğrultusu ve yönü değiştiği gibi hızı da değişir. Ortamın yoğunluğu ile ışık hızı ters orantılıdır.                                  

Işık en hızlı boşlukta yayılır.

Işık Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçerken

>Kırılan ışın normale yaklaşır.

>Gelme açısı kırılma açısından büyüktür.

>Işığın hızı azalır.

 

 

EĞİTİM

Işık Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama Geçerken

>Kırılan ışın normalden uzaklaşır.

>Gelme açısı kırılma açısından küçüktür.

>Işığın hızı artar.

 

 

 

 

 

* Yüzeye dik gönderilen ışık ışını kırılmaya uğramaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Işık çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama yolun tersinden gönderilmesi durumunda aynı yoldan aynı açılarla geri döner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Işık çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama geçerken yüzeye paralel olarak kırılıyorsa (kırılma açısı 90° oluyorsa) gelme açısına sınır açısı denir. Aşağıdaki görselde sınır açısı 48°’dir.

 

 

 

 

 

 

***Işın çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama yüzeye sınır açısından büyük bir açıyla gönderildiğinde normal ile eşit açı yapacak şekilde yansır. Bu olaya tam yansıma denir.

 

 

 

 

 

>Az yoğun saydam ortamdan çok yoğun saydam ortama bakıldığında cisimler olduğundan daha yakın görülür.

 

Örnek: Havuza dışarıdan bakıldığında sığ görülmesi.

 

>Çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama bakıldığında cisimler olduğundan daha uzak görülür.

 

Örnek: Balıkların martıları daha uzakta görmesi.

Serap Olayı:

 

Işığın farklı yoğunluktaki hava katmanlarından geçerken kırılma ve tam yansımaya uğraması serap olayına neden olur. Çöl ya da asfalt yolda su birikintisi varmış gibi görünmesinin nedeni serap olayıdır.

 

Gökkuşağı Oluşumu

Güneşten gelen beyaz ışık tüm renklerin birleşiminden oluşmuştur. Yağmurdan sonra gökkuşağının oluşmasının nedeni ışığın havadaki yağmur damlacıklarından geçerken kırılmaya ve tam yansımaya uğramasıdır.

***En fazla kırılan ışık mor, en az kırılan ışık kırmızıdır.